ul. Sienkiewicza 1 , 36-200 Brzozów
013 4342298
bibliotekabrzozow@wp.pl

O Nas

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie

O NAS

Krótka historia naszej biblioteki

Po wojnie w całym kraju przystąpiono do organizowania bibliotek publicznych na mocy dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Również w Brzozowie zaczęto organizować Miejską Bibliotekę Publiczną. Był to rok 1947. Biblioteka otrzymała oddzielny lokal w budynku „Sokoła”. Wyposażenie stanowiły proste zbite z desek szafy. Od czytelników pobierane były opłaty miesięczne. Tworzono punkty biblioteczne, powstała także sieć gminnych bibliotek publicznych. W 1955 r. powołano Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzozowie. W 1974 r. biblioteka zmieniła siedzibę, zostaje przeniesiona do wyremontowanego budynku przy ulicy Sienkiewicza. W tym też roku zorganizowano Oddział dla Dzieci i Czytelnię. W wyniku zmian administracyjnych w 1975 r. nastąpiła zmiana nazwy instytucji na Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzozowie, terenem działania biblioteki stało się miasto i gmina Brzozów. Po nadaniu statutu w 1991 r. zmieniono nazwę biblioteki na Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie. Obecnie strukturę MBP w Brzozowie tworzy biblioteka główna oraz 8 filii wiejskich. Ponadto od listopada 2003 roku biblioteka ma powierzone zadania biblioteki powiatowej i sprawuje opiekę merytoryczną nad pięcioma bibliotekami gminnymi wraz z filiami w powiecie brzozowskim. W 2018 r. znacznie poprawiły się warunki lokalowe biblioteki głównej w związku z remontem budynku w ramach środków unijnych. MBP w Brzozowie gromadzi i udostępnia zbiory z różnych dziedzin wiedzy, dobierane pod kątem potrzeb czytelników. Gromadzone są książki nie tylko w formie tradycyjnej, ale także zbiory audiowizualne. Biblioteka udostępnia również dokumenty życia społecznego (afisze, plakaty, druki ulotne, programy) jako materiały źródłowe dotyczące naszego regionu. W bibliotece gromadzi się także publikacje regionalne poświęcone historii ziemi brzozowskiej. Cennym źródłem informacji są czasopisma społeczne, kulturalne, literackie. Wszystkie placówki mają dostęp do internetu. Użytkownicy mogą pracować przy 24 stanowiskach komputerowych. Biblioteka użytkuje biblioteczny program komputerowy MAK+. MBP w Brzozowie ponadto pełni nadzór nad filiami, tworzy komputerową bazę danych, prowadzi działalność informacyjną oraz pracę kulturalno-edukacyjną z dziećmi i dorosłymi organizując prelekcje, odczyty, wystawy, spotkania autorskie, konkursy, lekcje biblioteczne.

ZAPRASZAMY

Zostań Czytelnikiem!

Przyjdź do biblioteki, zapisz się i zostań Czytelnikiem.

Godziny otwarcia

Masz pytania?

Napisz albo zadzwoń do nas

NAPISZ DO NAS